Informacja Rodo

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy poniższe informacje
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Tessa Consulting RGK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tessa Consulting RGK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kościuszki 45/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000494919.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dokonanego zamówienia, stosownych do tego rozliczeń i innych niezbędnych działań, w tym w związku z innymi przepisami prawnymi dotyczącymi realizacji zamówienia oraz w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
 5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 10. W przypadku gdy, personalizujemy nasze reklamy, oferty lub inne informacje możemy profilować Pani/Pana dane.
 11. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną.